ELETTORI: 34.157 - VOTANTI: 21.839 (63,94%) - SEZ.SCRUTINATE: 0/52