ELETTORI: 22.204 - VOTANTI: 14.068 (63,36%) - SEZ.SCRUTINATE: 29/29