ELETTORI: 22.587 - VOTANTI: 14.306 (63,34%) - SEZ.SCRUTINATE: 29/29